Privacy

Vastleggen en verwerking van gegevens:

De door u verstrekte gegevens worden niet vastgelegd bij het Participatieplatform De Ronde Venen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten het Participatieplatform De Ronde Venen. Zij maakt enkel gebruikt uw gegevens om u te informeren over het Participatieplatform indien u daarop prijs stelt.

Beveiliging van gegevens:

Gegevens die vanuit het contactformulier verzonden wordt naar het Participatieplatform is beveiligd middels een beveiligingscertificaat. Dit is zichtbaar door het slotje in de adresbalk.

Gebruik van cookies:

Het Participatieplatform maakt bij het aanbieden van informatie via haar website geen gebruik van cookies.

Links naar websites:

Op de site van het Participatieplatform staan links naar andere websites. Het Participatieplatform is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar deze site verwijst.

Wijzigingen:

Het Participatieplatform De Ronde Venen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.