Disclaimer

De website van de Adviesraad Sociaal Domein De Ronde Venen is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie ontleend. De Adviesraad Sociaal Domein De Ronde Venen behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

De Adviesraad Sociaal Domein De Ronde Venen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt. Tevens kan zij er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Adviesraad Sociaal Domein De Ronde Venen. De Adviesraad Sociaal Domein De Ronde Venen is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.